Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Försäljning av mark

För att tydliggöra kommunens ambitioner och kommunens syn på försäljning av mark beslutade kommunfullmäktige 2011-06-16  att delegera till Teknik- och serviceförvaltningen försäljning av mark till fastlagda priser.
 • Kommunal mark erbjuds normalt den som inkommit med skriftlig anhållan. Uppstår konkurrens om marken gäller att den som först inkommit med skriftlig anhållan prioriteras.
 • Angränsande fastigheter skall informeras om försäljningen.
 • Näringslivets behov av expansionsmöjligheter skall särskilt beaktas.
 • Prissättningen grundar sig på tomtstorlek, läge och ändamål enligt fastlagda priser och börjar gälla from 2011-08-01.

Lagfartskostnaden bekostas av köparen.

För mer information och priser kontaktas Teknik- och serviceförvaltningen 0670-164 15 eller mail teknik@stromsund.se

Kontakt
 • Gatu- och markansvarig
 • Thord Engström
 • 0670-164 29
 • 070-350 56 40

 • Adress
 • Teknik- och serviceförvaltningen
 • Box 500
 • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in