Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv. Dricksvatten brukar också kallas för vårt viktigaste livsmedel. Vårt vatten är alltså en mycket viktig resurs och något vi ska vara rädda om.

Bor du i någon av tätorterna har du vanligtvis kommunalt dricksvatten i kranen. Då har vattnet passerat något av kommunens vattenverk och lever upp till kraven på renhet och håller hög kvalitet. För dig som har eget dricksvatten gäller det att själv se till så att vattnet håller bra kvalitet. Ett bra sätt att göra det på är att regelbundet analysera sitt brunnsvatten. Då vet du om kvalitén förändras och om du behöver åtgärda något med brunnen.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in