Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Förslag, synpunkter och klagomål

Hjälp oss att bli bättre genom att lämna dina synpunkter på vår verksamhet – såväl positiva som negativa. Fylla i nedanstående formulär och skicka till oss.
Det går även att använda blanketten som finns i högerspalten.

Vår målsättning inom barn-, kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde är en verksamhet med god kvalitet och ett gott bemötande. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska få veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister.

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:

A Till berörd personal
B Till rektor/förskolechef för enheten
C Genom blankett eller formulär på Strömsunds kommuns hemsida

Om du vill att rektor/förskolechef ska ta del av synpunkten/klagomålet måste det lämnas skriftligt.

 
Dina synpunkter lämnas över till den som är ansvarig för den enhet du har kontakt med.

Lämna synpunkter via blankett

Blanketten ligger i högerspalten, skriv ut, fyll i och lämna den till oss på något av följande sätt:

– Lämna den i receptionen på kommunkontoret i Strömsund.
– I lådan för förslag, synpunkter och klagomål som finns på din skola/förskola.
– Skicka till Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Box 500, 833 24 Strömsund.
– Lämna den till personalen på din enhet.

Ring in dina synpunkter

– Synpunkterna noteras då på blanketten. Ring kommunens växel 0670-16100 så kopplas du till rätt person.

Fyll i nedanstående formulär

FORMULÄR FÖR FÖRSLAG, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
Jag är: *
Multiple selection
Den som berörs av händelsen är: *
Multiple selection
För att få besked - fyll i uppgifter så vi kan nå dig!

Multiple selection

Vilken verksamhet har du synpunkter på? *

Multiple selection
Om dina synpunkter gäller en visst rektorsområde/arbetsenhet, är vi tacksamma om du kan uppge namn och adress på denna enhet.


Mina synpunkter rör: *

Multiple selection


SPAM-filter *

Obligatorisk uppgift
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in