Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017
Avfall

Källsortering och återvinning

Här finns information om olika sätt att ta hand om sitt avfall – brännbart hushållsavfall läggs i soptunnan, grovavfall sorteras och lämnas på återvinningscentralen, förpackningar och tidningar lämnas till återvinningstationen (FTI) och gamla elektronikprylar till säljstället.

Hushållen är skyldiga att lämna sitt avfall till kommunen. Hushållen ska dessutom sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall och batterier från sina sopor och se till att de hamnar på rätt plats.

Avfallskärlet

I avfallskärlet (soptunnan) lämnar du brännbart hushållsavfall. Hämtning sker varannan vecka, se Hämtning – Hämtningsschema vilken dag som gäller för ditt område.

Källsortering och återvinning

Återvinningen av hushållsavfall i Sverige sker i huvudsak genom insamling via två kanaler, återvinningscentraler som kommunen ansvarar för och återvinningsstationer som Förpackning- och Tidningsinsamlingen ansvarar för.

Kommunen erbjuder service via sex bemannade återvinningscentraler. Återvinningscentraler är bemannade insamlingsställen där hushållen kan lämna sitt grovavfall och farligt avfall kostnadsfritt, eftersom servicen ingår i renhållningsavgiften. Osorterat avfall får endast lämnas mot en avgift. (se taxa ÅVC).

Producentansvar

Producenternas ansvar omfattar förpackningar, returpapper, kontorspapper, bilar, däck samt elektriska och elektroniska produkter. Grundidén är att det företag eller organisation som producerar en vara, även ska betala kostnaden för att ta hand om sitt avfall.

Återvinningstationer är till för hushållens förpackningar och tidningar. En återvinningsstation står på allmän plats och är obemannad. Ansvaret för dessa stationer har företaget Förpackning- och tidningsinsamlingen AB som du kontaktar om du synpunkter på exempelvis städning och snöröjning på återvinningsstationen.
Förpackning- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gamla elektronikprylar, såsom tv, stereo och video lämnas helst i butiken när du köper en ny.

Återanvändning

Du kan lämna saker som är hela och användbara till återanvändningsbodarna som finns på våra återvinningscentraler istället för att slänga i en avfallscontainer.
Läs mer om Återanvändningsbodar.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in