Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Avgifter, regler och abonnemang

Det kostar olika mycket med renhållningen beroende på vilket boende du har. Har du till exempel ett fritidshus betalar du inte lika mycket i grundavgift för renhållning som om du är permanent boende. Renhållningsfaktura skickar vi ut en gång i kvartalet.

Information om de olika taxorna vi använder i kommunen hittar du här.

Renhållningstaxa för fritidshus
Alla som har fritidshus i kommunen ska betala en grundavgift som ska täcka kostnader för bland annat återvinningscentraler, planering och kundservice. Du kan välja om du vill ha ett sopkärl eller köpa betalsopsäckar.

Renhållningstaxa för hushåll
I renhållningens fasta avgift för hushåll, grundavgiften, ingår ett sopkärl och kostnader för återvinningscentraler, planering och kundservice.

Renhållningstaxa  för företag
Företag och övriga som behöver kommunal sophämtning kan få hyra sopkärl av kommunen. Dessa kärl tömmer vi om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.

Taxa återvinningscentraler (ÅVC)
Alla hushåll i kommunen kan lämna sitt sorterade avfall utan extra kostnad. Vill du däremot lämna osorterat avfall får du betala en avgift. Vi tar även emot tryckimpregnerat trä på alla återvinningscentraler mot en avgift (se taxa ÅVC).

Slamtömning
Slamtömningsfakturan skickar vi ut en gång per år efter utförd tömning. Läs mer om slamtömning under rubriken "Slam och latrin" i menyn till vänster.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in