Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Avgifter

Anläggningsavgifter

En fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp har rätt att koppla in sig på kommunens VA-anläggning efter att ansökanPDF lämnats in. När Strömsunds kommun har upprättat en förbindelsepunkt debiteras fastighetsägaren en engångsavgift, en så kallad anläggningsavgift. Avgiftens storlek beror på:

  • antal och typ av anslutningar (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten)
  • antalet lägenheter eller byggnadsenheter
  • på fastighetens storlek (tomtytan)

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen utgörs av uppmätt förbrukning. Det vill säga det vatten som fastigheten använder. Finns ingen vattenmätare debiteras en schablonavgift. Den fasta delen är en grundavgift för vatten- och avloppsanslutningen och en avgift beroende på antalet anslutna lägenheter eller byggnadsenheter.

Vattenavläsning

Vi skickar ut avläsningskort till fastighetsägaren en gång om året för att registrera vattenförbrukningen. Avläsningen ligger till grund för hur stor den beräknade förbrukningen ska vara. Debiteringssystemet ser till att du alltid betalar för uppmätt förbrukning. När du som abonnent skickar in ditt årliga avläsningskort regleras eventuell avvikelse på din nästkommande faktura.

Vad gäller vid husförsäljning?

Fastighetsägaren ska vid överlåtelsen meddela mätarställningen till oss via en flyttblankettPDF som både köparen och säljaren ska skriva under. Då meddelas även adress till den gamla ägaren dit slutfakturan ska skickas samt namn och personnummer på den nya fastighetsägaren.

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in