Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Familjehem

Familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnen trygghet och säkerhet.

Att öppna sitt hem för en flicka eller pojke som behöver det, är ett ansvarfullt uppdrag men det ger också glädje och stimulans. I familjehemmet behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Läs broschyr om familjehem

Broschyr: Familjehem

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. Det kan handla om förälders sjukdom, missbruk eller fysiska, psykiska eller sociala problem, som gör att barnen blir lidande.

I andra fall beror det mer på flickans eller pojkens eget beteende och att föräldrarna inte klarar av att hantera situationer som uppstår.  Det kan vara svårigheter i skolan, relationsproblem hemma eller att barnet utsätter sig för olika risker. De flesta barn och ungdomar är placerade i familjehem med samtycke från föräldrarna.

Intresserad av att bli familjehem?

Viktigast av allt är att du har tid, ork och intresse för barn. Det finns inga formella krav på yrke eller utbildning. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn. Du kan bo i villa eller lägenhet, men ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj. Hela familjen måste vara överens om och vilja ta emot ett barn i hemmet.

Vad innebär det?

Familjehem tar oftast emot barn för en längre tid och är ställföreträdande förälder. Familjehemsföräldrarna blir inte vårdnadshavare, men övertar föräldraansvaret. Med stöd av socialtjänsten och i samverkan med barnets biologiska föräldrar tar familjehemmet emot flickan eller pojken så länge det behövs. Relationen med barnets familj är viktig för barnets utveckling. En viktig uppgift för familjehemmet är därför att underlätta och stödja den kontakten. Målet är att barnet — om det är möjligt — ska kunna återförenas med sina föräldrar.

Vilket stöd får familjehemmet?

Som familjehem får du/ni stöd av socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet. Det är socialtjänsten som har ansvar för planeringen och för att kontinuerligt följa upp hur det går. Föräldrar och familjehemsföräldrar ska delta i planeringen av vårdens innehåll och socialtjänsten ska dokumentera både planering och uppföljning.

Ekonomisk ersättning

Ersättning utgår med ett arvode som är beskattningsbart och en omkostnadsdel som är till för att täcka den merkostnad som familjehemmet får. Ersättningen följer Svenska kommun och landstingsförbundets rekommendationer.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer, använd nedanstående formulär så kommer någon att ta kontakt med dig.

INTRESSEANMÄLAN FAMILJEHEMHemmavarande barn
Tidigare erfarenhet av att vara familjehem
SPAM-filter *

Fält med röd stjärna måste fyllas i.
Kontakt
 • IFO:s expedition
 • 0670-163 20
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Fax: 0670-163 16
 • familjeomsorgen@
 • stromsund.se

 • Besöksadress:
 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: Mån - fre
 • 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

 • Postadress:
 • Box 199, 833 22 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in