Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Regional folkhälsopolicy

Regional folkhälsopolicy
Länets folkhälsopolicy är ett politiskt dokument som alla kommuner i länet och landstinget har ställt sig bakom. Policyn utgör en grund för lokala handlingsplaner som varje huvudman ansvarar för utifrån lokala förutsättningar.
VISION
Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län.

I policyn utpekas fyra utvecklingsområden som särskilt viktiga.

  • Trygga uppväxtvillkor.
  • Utbildning och arbete.
  • Hälsofrämjande miljöer.
  • Delaktighet och inflytande.

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska utgå från att samhället ska vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.

Läs mer under: http://www.regionjamtland.se/nyheter/193-nyfiken-pa-laenets-folkhaelsopolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in