Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Driftbidrag samlingslokaler

Kommunen kan ge bidrag till drift av samlingslokaler. Det är ett ekonomiskt stöd som ska uppmuntra till ett aktivt föreningsliv för en levande bygd inom Strömsunds kommun.

Den som är lokalansvarig ska senast den 1 april skicka en ansökan till kommunstyrelsen för innevarande verksamhetsår. Kommunstyrelsen behandlar ansökan och beslutar om bidragets stolek utifrån givna regler och kostnadsramar. De tar beslut i maj månad varje år.

Allmänna bestämmelser i korthet:

  1. Samlingslokalen ska vara knuten till en förening eller organisation.
  2. Lokalansvarig ska vara registrerad hos kommunen.
  3. Samlingslokalen ska vara av allmänt intresse och verksamheten ska rikta sig till kommunens invånare och besökare.
  4. Lokalansvarig ska kunna uppvisa ett aktivt arbete för att så långt som möjligt själv finansiera verksamheten.
  5. Endast en ansökan om lokal per ort. Bidraget grundas på driftskostnader, varmbonad yta, antalet fast boende i området samt genomförda aktiviteter.
  6. Driftkostnader som ska täckas med intäkter från affärsmässig verksamhet får inte medräknas som driftkostnad för samlingslokalen.
  7. Extra bidrag kan sökas för åtgärder som minskar samlingslokalens driftkostnad, i vissa fall även för att klara samlingslokalens ekonomi.
  8. Lokalansvarig ska senast 1 april varje år skicka en ansökan till kommunstyrelsen för innevarande verksamhetsår.
  9. Kostnadsramar, ansökningsblankett och bedömningsrutiner kan ändras årligen.

Vill du ha mer information?

Bestämmelser för driftbidrag till samlingslokalerPDF

Blankett: Ansökan om bidrag till drift av samlingslokalerPDF

Skicka ansökan till
Teknik- och serviceförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund

Kommunfullmäktige antog normerna för driftbidrag den 22 september 2010,
paragraf 61.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in