Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Befolkningssiffror

Antal invånare per distrikt 2016, förändring jämfört med 2015

Distrikt

Kvinnor

Män   

 Totalt 

Förändridng

Alanäs

140

180

320

0

Bodum

249

294

543

15

Fjällsjö

400

432

832

19

Frostviken

399

448

847

2

Gåxsjö

112

143

255

- 1

Hammerdal

1 024

1 160

2 184

44

Ström

2 632

2 704

5 336

9

Tåsjö

698

794

1 492

9

Totalt

5 654

6 155

11 809

97

 

Ort

2015-12-31

2016-12-31

Förändring

Kommunen

11 712

11 809

97

Strömsund

3 739

3 773

34

Hammerdal

1 195

1 208

13

Backe

566

578

12

Hoting

722

728

6

Gäddede

398

420

22

 

Antal invånare per församling 2014, förändring jämfört med 2013

Församling

Kvinnor

Män   

Totalt  

Förändring

Bodum

244

305

549

-6

Fjällsjö

387

435

822

-57

Frostviken

414

454

868

6

Gåxsjö

114

142

256

9

Hammerdal

1 038

1 154

2 192

-32

Ström-Alanäs

2 829

2 864

5 693

6

Tåsjö

710

783

1 493

-37

Totalt

5 736

6 137

11 873

-111

 

Här kan du läsa broschyren "Befolkningssiffror över serviceorter och byar":

2016-12-31PDF
2015-12-31PDF
2014-12-31PDF
2013-12-31PDF
2012-12-31PDF
2011-12-31PDF
2010-12-31PDF
2009-12-31PDF
2008-12-31PDF

Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in