Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Fem tjejer.

Kommunens mål är att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling.

Allt arbete i verksamheten ska ha barnet/eleven som utgångspunkt. Verksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara trygg, stimulerande och utvecklande för alla som deltar.

Grundskola

Strömsunds kommun är stor till ytan och det finns sju rektorsområden för grundskolan samt en gymnasieskola/komvux.

I kommunen finns nio grundskolor fördelade på sju rektorsområden:

  • Backe
  • Frostviken (Gäddede, Jormvattnet)
  • Hammerdal
  • Hoting (Hoting, Kyrktåsjö)
  • Bredgård (Strömsund)
  • Hedenvind (Strömsund)
  • Vattudal (Strömsund)

Förskoleklass

Förskoleklass börjar barnen hösten det år de fyller 6 år. Här får man börja känna på hur det är att gå i skola. Förskoleklass är kostnadsfritt.

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg (fritidshemsverksamhet) är en pedagogisk verksamhet som erbjuds barn från förskoleklass till det år de fyller 13 år, under den skolfria delen av dagen.
Fritidshem är ofta integrerade med skolan. Skolbarnomsorg erbjuds även kvällar, nätter och helger.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11

Läroplan förskoleklass, fritidshem och grundskola

Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011. Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Den tredje delen innehåller kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen.

Vill du läsa läroplanen?
Läroplanen på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in