Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Värdighetsgarantier

Kvinna som hämtar dagens post

Äldreomsorgen i Sverige ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Så formuleras värdegrunden för äldreomsorgen i socialtjänstlagen. Varje kommun beslutar sedan själv om värdighetsgarantier ska införas.

De lokala värdighetsgarantierna inom hemtjänst och särskilt boende i Strömsunds kommun har arbetats fram i dialog mellan socialnämnden, vård- och socialförvaltningen och äldre personer i kommunen. Meningen är att göra det tydligt för äldre kvinnor och män, deras anhöriga och övriga kommuninvånare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in