Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Förebyggande insatser för äldre

Inom vård- och socialförvaltningen pågår olika förbyggande insatser som t ex folkhälsodag för äldre, läkemedelgenomgångar, fallförebyggande arbete.  

Insatsernas syfte är att bidra till en säkrare och tryggare vardag för äldre personer i kommunen. Ibland sker arbetet i samverkan med andra aktörer i samhället.    

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in