Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Samisk äldreomsorg

Lagstiftningen ger samer i förvaltningskommuner rätt till service och omvårdnad helt eller delvis på samiska. Kommunen ska verka för att ha tillgång till personal med rätt kompetens vilket innebär förståelse och kunskap i språk och kultur.

Från invigningen av den torvkåta som byggts i Strömsund i anslutning till de två äldreboendena Granbacken och Strömbacka. Sakka Nejne talar, till höger kommunchef Anders Andersson.

Kommunens inriktningsmål för samisk äldreomsorg

De äldre är ofta de starkaste språkbärarna och bärare av kultur samt värnare av traditioner. Det är viktigt att de äldre som kan tala samiska kan fortsätta att använda sitt språk. .

Enligt minoritetsspråklagen har samer i förvaltningskommunerna rätt till service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Socialtjänstlagens kapitel 5 §6, har kompletterats så att den nu föreskriver att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om de äldre. Omfattningen av den äldreomsorg som erbjuds blir beroende av hur många som önskar omsorg av personal som talar språket, vilken typ av omsorg de önskar samt tillgång till språkkunnig personal.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in