Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Levnadsberättelse

Levnadsberättelse

Levnadsberättelse

Levnadsberättelsen bidrar till en individanpassad vård och omsorg genom att personalen bättre lär känna den äldre kvinnan eller mannen. Personalen får kunskap om vem personen var och vem personen fortfarande är. De får förståelse för hur de kan bemöta kvinnan eller mannen på bästa sätt, stödja kvarvarande funktioner och planera dagen utifrån personens önskemål.

Levnadsberättelsen är även en metod i vård och omsorg om äldre när människor har svårt att minnas sitt liv, berätta och sätta ord på vad de tänker och känner eller föra sin talan. Att tänka på eller tala omkring livserfarenheter, att dela minnen och reflektera över det som hänt tidigare i livet medverkar till att bevara självkänslan.

Det är givetvis frivilligt att skriva ner en levnadsberättelse. Den äldre kan behöva hjälp att förstå syftet och hjälp att skriva. Anhöriga får gärna hjälpa till. Kontaktperson i personalgruppen inom hemtjänst eller särskilt boende kan också hjälpa till. Levnadsberättelsen kommer till bästa nytta när den verkligen används och kan gärna fyllas på allt eftersom.

Hemtjänst och särskilt boende inom vård- och socialförvaltningen använder samma underlag för levnadsberättelse.  Vårdtagare som flyttar in i särskilt boende har ofta haft insatser av hemtjänst och kan då ha upprättat en levnadsberättelse.

Hämta mallen genom att klicka på bildlänken ovan


Det går att skriva och spara direkt i underlaget eller skriva ut den och skriva för hand.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in