Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Korttidsplats

Samtal mellan vårdtagare och personal

Korttidsplats är en tillfällig plats i särskilt boende. Den kan behövas för eftervård och fortsatt rehabilitering efter sjukhusvistelse. Korttidsplats kan också innebära avlastning för en anhörig som vårdar någon närstående. Korttidsplats kallas ibland sviktplats eller växelvård.

Ansökan

Ansökan om korttidsplats gör du själv eller med hjälp av en legal företrädare. Ansökan skickas till biståndsenheten. Det går också att göra en muntlig ansökan.

Biståndshandläggaren gör en individuell utredning och bedömning av behovet och insatserna. Vid utredning och bedömning är du själv delaktig så långt det är möjligt. Korttidsplats är ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Var finns korttidsplatser?

Korttidsplatser finns inom äldreboendena på olika håll i kommunen. Tåsjögården, Älvgården och Åshamra tar emot personer för vistelse på korttidsplats. I Strömsund finns korttidsplatser på Solbacken inom enheten Gästis. Platser finns även på närvårdsavdelningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Strömsund. Biståndshandläggare kan ge mer information om platser på de olika enheterna.

Vad kostar det?

Avgift för korttidsplats ingår delvis i maxtaxanöppnas i nytt fönster och betalas per dygn enligt taxa för tillfällig vård och fullkost vid tillfällig vård.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in