Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Ordförande i nämnder

Kommunstyrelsen

Susanne Hansson (s)
Ordförande / Kommunalråd
0670-161 61, 070-653 78 79
susanne.hansson@stromsund.se

Göran Bergström (s)
1:e vice ordförande / Kommunalråd
0670-161 94
goran.bergstrom@stromsund.se

Göran Espmark (c)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
0670-161 38, 070-662 17 12
goran.espmark@stromsund.se

Kommunfullmäktige

Ardis Lindman (s)
070-268 83 27
ardis.lindman@stromsund.se

Miljö- och byggnämnd

Lars Andreasson (s)
070-600 69 00
lars.andreasson@stromsund.se

Socialnämnd

Karin Näsmark (s)
070-232 26 85
karin.nasmark@stromsund.se

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd

Lena Johansson (s)
070-200 57 73
lena.johansson@stromsund.se

Kommunrevisionen

Jan Rönngren (m)
070-344 08 03
jan.ronngren@stromsund.se

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Roger Kristofersson (s)
070-231 86 30
roger.kristoffersson@stromsund.se

Tillgänglighetsrådet

Göran Bergström (s)
0670-161 94
goran.bergstrom@stromsund.se

Överförmyndaren

Angelica Texmo
0670-169 80
angelica.texmo@stromsund.se

Närvård Frostviken

Bengt Bergqvist (s)
070-363 38 76
bengt.bergqvist@stromsund.se

Valnämnden

Jan Ohlson (s)
070-686 42 06
jan.a.ohlson@stromsund.se

Kontakt
  • Kommunens växel
  • 0670-161 00
  • 0670-161 05 (fax)

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in