Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Överklaga biståndsbeslut

Om du är missnöjd med ett beslut om bistånd kan du överklaga beslutet. Du kan överklaga om du inte får något bistånd alls, om du får mindre än du ansökt om, om du får ett annat bistånd än det du ansökt om eller om kommunen minskar eller drar in ett bistånd som redan är beviljat. Avgiftsbeslut kan också överklagas. Den handläggare som fattat beslut om biståndet är skyldig att informera dig om hur du överklagar.

Så här går det till

Lämna in en skriftlig överklagan till kommunen, senast tre veckor efter den dag du fick beslutet. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Skriv vilket beslut du överklagar, datum för beslutet och vem som tagit beslutet. Skriv också vad du vill ha ändrat och varför. Kom ihåg att underteckna skrivelsen med din namnteckning.

Överklagandet skickas till


Socialnämnden Strömsunds kommun
Box 199
833 22 Strömsund

Den handläggare eller den som fattat beslutet bedömer sedan om det finns anledning att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten i Härnösand. Rätten fattar sedan ett beslut i ärendet  dvs  avkunnar en dom, om beslutet ska ändras eller stå kvar.

Om du inte blir nöjd med förvaltningsrättens dom kan det finnas möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Domstolen bedömer om det finns tillräckligt starka skäl för att ta upp ärendet.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in