Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Arbetsformer

Förvaltningskommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt som det är möjligt samråda med minoriteten. Samråden bör ske på ett systematiskt och regelbundet sätt och därför har Strömsunds kommun utformat ett samrådsförfarande med den aktuella minoriteten.

En samisk samrådsgrupp har inrättats med representanter för samerna. Till denna har en arbetsgrupp knutits med representanter från kommunen. Den samiska samordnaren är sammankallande för båda dessa grupper.

Arbetsgrupp

Anneli Svensson
Kommundirektör / Tjïelteåejvie

Irene Tängmark
Förvaltningschef, Kommunledningsförvaltningen

Aanna Johansson Larsson
Samisk samordnare / Iktedäjja saemien reeremedajve 

Fredrik Jonsson
Rektor barn-, kultur och utbildningsförvaltningen / kultuvra jih skuvlaåjvie

Gudrun Öjbrandt
Distriktschef äldreomsorg, vård- och socialförvaltningen / Dajveåejvie båerieshåksoeåejvie

Samrådsgrupp

En öppen grupp med samiska representanter.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in