Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Sammanhållen patientjournal

I Jämtlands län tillämpas sammanhållen journalföring. Det betyder att vårdpersonal i länet kan ta del av uppgifter som registreras inom Region Jämtland Härjedalen oavsett var du söker vård inom regionen. Syftet är att få en samlad bild av dina vårdbehov och att behörig vårdpersonal kan ta del av dina patientuppgifter där det behövs.

Nationell patientöversikt

Kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av nödvändig information i patientjournaler som gjorts inom regionens vård. Det är möjligt eftersom landstinget är anslutet till en IT-lösning som kallas nationell patientöversikt, NPÖ. Det innebär att det är tekniskt möjligt att ta del av en patients journal även om vården söks någon annanstans i Sverige.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in