Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Låga cesiumhalter i vilt och fisk från Strömsunds kommun hösten 2012

Boende i Strömsunds kommun har de senaste åren önskat att kommunen låter ett antal stickprov på älgkött, fisk och svamp från olika delar av kommunen analyseras med avseende på Cesium-137, för att se hur halterna i "mat från skogen" ser ut i dagsläget.

Hösten 2012 lät Miljö- och byggavdelningen 18 prover analyseras (älg åtta prover, fisk åtta prover och svamp två prover). Provresultaten redovisas i nedanstående tabell.

ProvslagPlatsBq/kg
ÄlgköttGåxsjö<50
 Jorm106
 Lidsjöberg<50
 Norråker<50
 Rudsjö<50
 Trångmon87
 Tullingsås68
 Äspnäs<50
AbborreRudsjö78
 Russfjärden190
 Äspnäs288
RödingJorm52
 Storsjouten87
SikGåxsjö<50
 Russfjärden112
ÖringStorsjouten212
Gula kantarellerJorm619
TrattkantarellerSilsjönäs488

Det är glädjande att se att samtliga prover håller förhållandevis låga halter av Cesium-137 och ligger långt under gränsvärdet på 1500 Bq/kg. Vi kan tryggt fortsätta att använda de fina livsmedel som produceras i våra skogar och sjöar och samtidigt få en värdefull rekreation och motion i samband med svampplockningen, fisket eller jakten. 

Det har nu gått över 25 år sedan reaktor nummer fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl havererade. Den 27 april 1986 kom molnet med radioaktiva ämnen från olyckan in över Sverige. Jämtland, med Strömsunds kommun, blev ett av Sveriges mer drabbade län. Spridningen, geografiskt över länet, av de radioaktiva ämnena, var beroende av hur regnet föll då molnet passerade. Olyckan i Fukushima i Japan 2011, tros inte ha gett någon spridning av radioaktiva ämnen till Sverige.

Vid provtagning av cesium i livsmedel används enheten becquerel per kilo (Bq/kg ). Becquerel är antalet sönderfall från en strålkälla per sekund, och kopplas till vikten ett kilo. Detta innebär att när man talar om att ett livsmedel innehåller ett visst antal becquerel menas antalet sönderfall per sekund och kilo livsmedel.

Då atomerna sönderfaller minskar ämnets radioaktivitet. Hur snabbt aktiviteten avtar anger man med ämnets halveringstid, alltså den tid det tar till att aktiviteten minskat till hälften. Halveringstiden för cesium-137 är 30 år.

De flesta ämnen som tillförs kroppen utsöndras fortlöpande. Så sker också med cesium. Mängden cesium halveras i en vuxen människa på ungefär tre månader och i småbarn på ca en månad. Denna omsättning kallas biologisk halveringstid.

Gränsvärden

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för cesium-137 i livsmedel. Dessa är:

  • 1 500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter.
  • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

Mätningar av Cesium-137 i livsmedel visar stora variationer mellan olika områden, djur-/växtslag, kön/ålder, årstid och antagligen även för enskilda individer.

Bra information om cesium i livsmedel kan fås på Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in