Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Återvinningscentraler (ÅVC)

Alla hushåll i Strömsunds kommun får lämna sitt grovavfall och farligt avfall på våra bemannade återvinningscentraler och det kostar inget extra så länge avfallet är sorterat. Nu tar vi även emot impregnerat trä på alla ÅVC. Kostnad för detta är 2 460 kronor per ton eller 779 kronor per kubik (inklusive moms) för både företag och privatpersoner. Företag får också lämna avfall här (dock ej farligt avfall)  men för dem är det förenat med en kostnad, se taxan.

På en återvinningscentral kan du som privatperson lämna miljöfarligt avfall, stora och skrymmande sopor, avfall som inte går att återvinna och trädgårdavfall.

Har du haft storstädning hemma kan du också ta hit säckar med sorterat avfall – men du ska tömma säckarna i rätt container. Tänk på att sortera ditt avfall samtidigt som du lastar bilen eller släpvagnen så blir ditt besök på ÅVC smidigare. Så här sorterar du ditt avfall.PDF

Kommer du med en släpvagn med osorterat avfall kostar detta 1 052 kr/m³ (inkl. moms) att lämna. Avfall som är paketerat i säck eller liknande får ej lämnas utan att innehållet visats för personal. Avfallet ska så långt det är möjligt sorteras.

Sopor som uppstår varje dag i ett hem som kuvert, blöjor och gamla diskborstar ska slängas i soptunnan hemma.

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Det kan vara målarfärg, lacker, oljor, mobiltelefoner, batterier, el-avfall, lösningsmedel (väl uppmärkt med innehåll) med mera. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt hälso- och miljöfarliga. Läs mer om farlig avfall i vänsterspalten.

En kompostanläggning för trädgårdsavfall finns också vid kommunens återvinningscentraler.

Vill du veta mer?
Fråga ÅVC-personalen om du är osäker – de svarar gärna på frågor!

Kontakt
  • Kundtjänst
  • 0670-164 17
  • kundtjanst@stromsund.se

  • Strömsund, Hoting, Hammerdal, Rossön och Gubbhögen ÅVC
  • Eva-Britt Edin
  • 070-350 90 97

  • Gäddede ÅVC
  • Bengt-Arne Bengtsson
  • 070-241 52 44
Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras.
Logga sopor.nu

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in