Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Återvinningscentraler, öppettider

ÅVC Strömsund

Januari–december

 


 

Måndag och fredag

08.00–14.00Onsdag

11.00–18.00Stängt 6/1, 14/4, 17/4, 1/5, 25/12. 


 

ÅVC Hoting

September–april

 

Maj–augusti

 

Tisdag, jämn vecka

12.00–18.00

Tisdag

12.00–18.00

  Stängt 6/6 och 26/12.

 

ÅVC Hammerdal

September–april

 

Maj–augusti

 

Torsdag, jämn vecka

12.00–18.00

Torsdag

12.00–18.00

Stängt 25/5.

 

ÅVC Gäddede

September–april

 

Maj–augusti

 

Onsdag

15.00–18.00

Onsdag

12.00–18.00ÅVC Rossön

September–april

 

Maj–augusti

 

Tisdag, udda veckor

12.00–18.00

Tisdag

12.00–18.00

Stängt 6/6.

 

ÅVC Gubbhögen

7 juli, 4 augusti

Fredag

12.00–18.00

 

10 juli, 7 augusti

Måndag

12.00–18.00

 

 

Att tänka på inför besöket på ÅVC

 1. Avfall som är paketerat i säck eller liknande får inte lämnas utan att innehållet visats för personal. Avfallet ska så långt de är möjligt sorteras.
 2. Kom i håg att det finns möjlighet att lämna användbara saker i våra återanvändningsbodar istället för att slänga dem. Då kan de glädja någon annan.
 3. Sortera redan när bilen/släpvagnen lastas så går det snabbare på ÅVC.
 4. Separera trä från metall om ni slänger exempelvis ett bord med ben av metall.
 5. Sortera behandlat och obehandlat trä i olika högar. Behandlat trä är exempelvis trä som är målat, lackat, spån- och playwoodskivor. Obehandlat trä är exempelvis pallar och virke som inte är målat eller lackat. Det är viktigt att detta sorteras för vår hantering, eftersom behandlat trä skickas till förbränning och obehandlat trä krossas och blandas med slam till kompost. Komposten använder vi sedan till sluttäckning av gamla deponier (soptippar).

Företagsavfall

För avfall från företag utgår avgift enligt kommunens taxa för ÅVC.

Kontakt
 • Kundtjänst
 • 0670-164 17
 • kundtjanst@stromsund.se

 • Strömsund, Hoting, Hammerdal, Rossön och Gubbhögen ÅVC
 • Eva-Britt Edin
 • 070-350 90 97

 • Gäddede ÅVC
 • Bengt-Arne Bengtsson
 • 070-241 52 44
Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras.
Logga sopor.nu

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in