Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Sophämtning

På hämtningsdagen ska sopkärlet ställas fram klockan 7.00 vid sopbilens färdväg om ni vill ha det tömt. Sopkärlet skall stå så att lockets öppning är vänd ut mot vägbanan.

Enligt Trafikverkets regler får kärlets framkant ej stå närmare än femtio centimeter från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om någon trafikolycka skulle hända på grund av kärlet står ute på vägbanan.

Kärlet ska stå så att lockets öppning är vänd ut mot vägbanan och får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det uppstår problem för sopbilen att lyfta det. Blir ditt kärl ofta för fullt finns det möjlighet att beställa ett större kärl hos Kundtjänst. Kom också ihåg att förpackningar och tidningar inte ska hamna i ditt sopkärl utan sorteras ut och lämnas på återvinningsstationen.

Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas först sedan fastighetsinnehavaren omfördelat avfallet och förpackat det på ett från arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt.

Vid frågor kan ni ringa hämtningsbilarna:

– Strömsund, Hammerdal, Hoting och Backe-Rossön: 070-640 02 29.
– Gäddede samt södra och norra delen av Vattudalen: 070-300 62 71.

 

 

Kontakt
Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras.
Logga sopor.nu

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in