Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas som en insats enligt socialtjänstlagen. Larmet ska medföra att det blir tryggare för den enskilde i bostaden.

Det finns installerade larm med olika typer av teknik. Alla larm som används i Strömsunds kommun är väl fungerande. Det finns rutiner för att följa upp att trygghetslarmen fungerar.

Kommunen håller på att införa ett nytt digitalt system med trygghetstelefoner som har både analog- och GSM-funktionalitet. Det innebär att larmen fungerar med både fast telefoni och bredbandstelefoni.

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem.Genom att trycka på din larmklocka som du har runt handleden eller bär runt halsen, kan du vid oförutsedda eller akuta situationer kalla på hjälp. Du kan använda ditt larm dygnet runt.

Larmet består av larmklockan och en trygghetstelefon med högtalare som installeras i vägguttag.

Trygghetslarmet ersätter inte larmnummer 112

Blir du akut sjuk och behöver kontakta sjukvård får du snabbast hjälp om du ringer SOS alarm på 112 eller sjukvårdsupplysningen 1177.

Så här ansöker du om trygghetslarm

Du kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndsenhet. En biståndshandläggare gör då en individuell utredning och bedömning av behovet och vilka insatser som ska ges.

Vad händer när du larmar?

Trygghetslarmet ringer upp personal på trygghetscentralen som svarar inom några minuter. Behöver du hjälp tar de kontakt med hemtjänstpersonalen. Om vi inte får kontakt med dig när du har larmat, ringer vi upp dig på telefon. Svarar du inte då åker hemtjänstpersonalen hem till dig. Det finns personal dygnet runt som kan ta emot ditt larm.

Hur fungerar trygghetslarmet?

Trygghetslarmet fungerar i din bostad men räckvidden kan variera.Testa gärna både inom- och utomhus tillsammans med hemtjänstpersonalen. För din säkerhet är det viktigt att du alltid har larmklockan på dig, du kan bära den antingen runt handleden eller halsen. Det finns speciellt lättryckta larmknappar anpassade för personer med nedsatt handstyrka. Larmklockan är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar eller badar.

Provlarma

Prova larmet en gång i månaden genom att trycka på din larmklocka. Berätta för personalen att du provlarmar.

Trygghetslarmet behöver ström och telefonlinje

Trygghetslarmet behöver ström och telefonlinje även när du inte är hemma. Dra därför inte ur elkontakten från trygghetslarmet när du åker bort. Vid strömavbrott finns det batterier i trygghetslarmet som övertar driften under tiden strömavbrottet pågår. När batterierna i trygghetslarmet behöver bytas får hemtjänstpersonalen information om detta så att eventuellt fel åtgärdas.

Trygghetslarmet testas automatiskt

Trygghetslarmet testas automatisktvar fyrtionde minut men det är ingenting som du märker av.

Vad kostar det?

Du betalar 250 kronor per månad. Kostnaden räknas in i maxtaxan. Programmering och installation av larmet ingår. Det tillkommer en avgift på telefonräkningen varje gång du larmar.

Nycklar/säkerhetskedja

För att hemtjänstpersonalen ska kunna ta sig in i din bostad när du larmat behöver du lämna ifrån dig en eller två nycklar (beroende på var du bor) till hemtjänstpersonalen i samband med att larmet installeras. Behöver du tillverka nycklar får du bekosta detta själv. Tänk på att så kallad “säkerhetskedja” på dörren kan göra att omvårdnadspersonalen inte kan ta sig in till dig när du larmat.

För att larmet ska fungera behövs följande:


• Mobiltäckning eller fiberkabel

Biståndshandläggare undersöker på plats om kraven uppfylls. Används fiberkabel bör du vara medveten om att du kan behöva köpa en längre kabel som du bekostar själv.

• Fungerande elledningar

 

Omprövning

När du fått beslut på trygghetslarm och det visar sig att du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan eller kommer ihåg att använda larmet kan omprövning ske till eventuellt ändrade insatser.

Att överklaga ett beslut

Läs här om hur det går till att överklaga ett beslut.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in