Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Tillstånd för grävning

För att få gräva på offentlig mark* måste man ansöka om tillstånd hos teknik- och serviceförvaltningen. Det är entreprenören som ska skicka in ansökan.

*Offentlig mark
defineras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän.

Strömsunds kommun tar inte ut någon avgift för grävtillståndet.

Information

Kommunens information om hur grävningsarbetet ska skötas för att minimera framkomlighetsproblem, sättningar, skador på växtlighet och miljöproblem. Här beskrivs också hur berörda parter ska informeras om planerade och pågående arbeten.
Anvisningar för grävning och ledningsförläggning i offentlig markPDF

SKL:s handbok Arbete på väg

Handbok Arbete på väg

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en handbok om arbete på väg. Arbete på gator och vägar berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbeten planeras och utförs med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind. I handboken presenteras förutsättningarna för utförande av alla typer av vägarbeten.
Arbete på vägPDF

Ansök så här

1. Fyll i blanketten Ansökan om grävningstillståndPDF
2. Ansökan ska kompletteras med en kartskiss där arbetsområdet är tydligt markerat. 3. Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg/gata behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). Syftet med TA-planen är att varna trafikanter för hinder, vägleda förbi samt skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar på platsen.

Trafikanordningsplan (TA-plan)
Om framkomligheten påverkas behövs en TA-plan som visar hur ni sätter upp säkerhetsanordningar som säkrar arbetsområdet. En godkänd TA-plan är en förutsättning för att få påbörja grävning i väg/gata.
Ansökan om TA-planPDF

Ansök i god tid

Ansökan och TA-plan ska lämnas in senast 7 arbetsdagar före arbetets start.

Skicka ansökan till:
Strömsunds kommun, Teknik- och serviceförvaltningen, Box 500, 833 24 Strömsund
eller maila till kundtjanst@stromsund.se

Ansökan måste vara godkänd

Ansökan och trafikanordningsplan ska vara godkända av teknik- och serviceförvaltningen innan arbetet får starta.

Mer information
För exempel på skyltning kontaktas Thord Engström.
Thord.engstrom@stromsund.se
Telefon: 0670-164 29

Kontakt
  • Gatu- och markansvarig
  • Thord Engström
  • 0670-164 29
  • 070-350 56 40

  • Adress
  • Teknik- och serviceförvaltningen
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in