Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Serveringstillstånd

Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för att servera alkoholdrycker. I prövningen av tillstånd granskas personlig- och ekonomisk lämplighet. Den som söker ska även ha kunskaper i alkohollagen.

Kommunen har i uppgift att pröva den som sökt tillstånd och att bedriva tillsyn på serveringsställen. Syftet med reglerna är att begränsa alkoholkonsumtion därför att den kan vara skadlig.

Kommunens riktlinje för servering av alkohol ger en kort information om vad som krävs för att få ett serveringstillstånd och vilka handläggningstider. Den innehåller även även information om servering och detaljhandel med folköl.
Läs Strömsund kommuns riktlinjer för servering av alkoholPDF

Servering och försäljning av alkoholdrycker kräver tillstånd om inte något undantag gäller. Undantagen finns i alkohollagens kapitel 8 (2010:1622).

Kommunens alkoholhandläggare är anträffbar onsdagar. Boka gärna besök eller ställ frågor via e-post: pia.gustafsson@stromsund.se

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in