Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Regler och avgifter

Många frågor dyker upp oavsett vilken barnomsorgsform ni har för ert barn. Här har vi samlat några vanliga frågor, information om verksamheten, placeringsregler och avgifter med mera.

Rätt till plats

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg erbjuds barn:

 • som är mellan 1–12 år och har ett omsorgsbehov som omfattar minst en månad.
 • vars vårdnadshavare arbetar eller studerar
 • vars vårdnadshavare är sjukskriven eller har sjukpension.
 • som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling (Skollagen kap. 8 § 7 och kap. 14 § 6).
 • Rätt till plats upphör då barnet fyller 13 år.

Om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

Sidans topp

Plats inom fyra månader

Kommunen ska erbjuda plats "utan oskäligt dröjsmål", det vill säga inom fyra månader efter det att föräldrarna anmält behov av plats.

*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Sidans topp

Placering

Placering sker på ledig plats efter beslutad organisation.

Sidans topp

Inskolning

En lyckad inskolning för både barn och föräldrar ger en trygg grund att stå på för framtiden. Inskolningsperioden kan vara upp till 2 veckor och är kostnadsfri, om inte det är övergång från annan barnomsorgsform.

Sidans topp

Öppethållande

Förskolornas öppettider är vardagar 06.30–18.30. Lokala avvikelser kan förekomma.

Sidans topp

Arbetssökande eller korttidsvikarie

Blir vårdnadshavaren 100 procent arbetslös ska det meddelas områdesexpeditionen omgående då det kan påverka både barnomsorgsplats och avgift.

Arbetslös
Barn 1–3 år får omgående gå ner till 15 timmar per vecka (minst 3 timmar per dag) med avgift enligt gällande taxa.
Barn 3*–5 å
r får gå avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka under läsåret. Rätt till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Förläggning av tiderna för barnet sker i samråd mellan vårdnadshavare, förskollärare och rektor.
Barn 6–12 år
har inte rätt att behålla sin plats. Placeringen upphör samma dag som arbetslösheten uppstår.

Korttidsvikarie
De dagar du har arbete gäller samma regler som ovan.

Exempel: De dagar vårdnadshavaren inte arbetar kan barnet vara i förskola eller familjedaghem 15 timmar per vecka. Om vårdnadshavaren har arbetat två dagar och de 15 timmarna per vecka är förbrukade, har inte barnet rätt till mer tid denna vecka.

Om vårdnadshavaren får mer arbete under veckan erhålls plats enligt det nya arbetstidsschemat. Någon rätt till skolbarnomsorg finns inte de dagar vårdnadshavaren inte arbetar. Anmäl omgående på schemablankett vid en längre tids anställning.

*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Sidans topp

Föräldraledig

Vid syskons födelse får förskolebarnet 1–5 år nyttja barnomsorgen en månad efter syskons hemkomst från BB/sjukhus enligt tidigare schema och därefter 15 timmar per vecka.
Barn 3*–5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Förläggning av tiderna för barnet sker i samråd mellan vårdnadshavare och förskollärare och rektor.
Barn 6–12 år har inte rätt att behålla sin plats. Placeringen upphör samma dag som föräldraledigheten börjar.

*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Sidans topp

Semester eller annan ledighet

Barnet har inte rätt till barnomsorg när vårdnadshavaren har semester, sommarlov eller annan ledighet.

Sidans topp

När barnet är sjuk

Infektionsrisken är större när man är i stor grupp minska därför smittorisken genom att ha ditt barn hemma. Följande regler gäller:

 • Magsjuka: Barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén.
 • Kraftiga förkylningar: Barnet ska vara hemma.
 • Vid penicillinkurer: Barnet vara hemma minst 2 dagar. Medicinering bör man sköta hemma.
 • Vid feber: Barnet ska vara hemma minst en feberfri dag innan de är tillbaka på förskolan.

Allmäntillståndet ska alltid beaktas, det är viktigt att ditt barn orkar med vardagen i barngruppen. Medicinering bör man sköta hemma.

Sidans topp


Mat

Om barnet vistas en hel dag i barnomsorg, serveras följande måltider:

 • Frukost, lunch och mellanmål.
 • Behöver barnet ett middagsmål uttas en extra avgift.

Sidans topp

Speciella behov

För barn som behöver det har vi tillgång till talpedagoger. Personalen vet mer.
Har ditt/dina barn andra speciella behov? Ta kontakt med förskolechefen, kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Sidans topp

Försäkring

Strömsunds kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för olycksfall som inträffar under skoltid, fritid och ferier.
Försäkringsbesked och skadeanmälan finns i vänsterspalten under rubriken Försäkring.

Sidans topp

Tystnads- och anmälningsplikt

All barnomsorgspersonal har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer (Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23 § 1).

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala myndigheten om de misstänker att ett barn far illa (Socialtjänstlagen kap. 14 § 1). Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Sidans topp

Barnomsorgstaxa

Strömsunds kommun tillämpar så kallad maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad med ett maximalt högsta belopp per barn. Inkomstuppgifter lämnas på särskild blankett.
Läs mer om barnomsorgstaxa

Sidans topp

Betala via autogiro

Det går bra att betala avgifter via autogiro.öppnas i nytt fönster

Sidans topp

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in