Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Ansök eller säg upp plats

Här hittar du som förälder blanketter för att ansöka om plats, ändra schema eller säga upp plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Ansökan om plats

Ansökan om barnomsorg ska vara skrftlig och skickas till respektive områdesexpedition tidigast ett år innan behov om barnomsorg finns. Om det finns två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Blankett: Ansökan om kommunal barnomsorgPDF

Barnomsorg kvällar, nätter och helger
Kommunen erbjuder även barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Blankett: Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstidPDF

Schema

Vid förändring av omsorgsbehovet ska skriftlig uppgift om det nya behovet lämnas.

Det är viktigt att de scheman över barnens vistelsetid som lämnats följs, så att verksamheternas planering kan ske på ett bra sätt. Ett exemplar av schemat lämnas till placeringsstället och ett exemplar till expeditionen.

Blankett: Schema för barn i kommunal barnomsorgPDF

Blankett: Schema för barn i kommunal barnomsorg kvällar och helgerPDF

Uppsägning av plats / nedgång till 15 timmar per vecka

Då familjen inte längre har behov av barnomsorgsplats eller vill gå ned till 15 timmar per vecka ska en skriftlig uppsägning lämnas till verksamheten. Uppsägningen gäller den del som vårdnadshavaren betalar för.
Strömsunds kommun har ingen uppsägningstid men om uppsägning sker i efterhand gäller kommunens stämplingsdatum som uppsägningsdag.

Blankett: Uppsägning av platsPDF

Expeditionerna

Ni kan även kontakta expeditionerna så kan de skicka blanketter till er.

Strömsund: Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 500, 833 24 Strömsund, 0670-161 69
Hammerdal
: Grevåkerskolan, Häradsvägen 33, 830 70 Hammerdal, 0644-64 20 25
Backe: Fjällsjöskolan, Box 11, 880 50 Backe, 0624-51 20 25
Hoting:
Centralskolan, Storgatan 37, 830 80 Hoting, 0671-71 66 25
Frostviken:
Frostviksskolan, Skolvägen 10, 830 90 Gäddede, 0672-41 67 25

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in