Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Föreningar som har verksamhet för funktionsnedsatta

Föreningar som utfört följande punkter kan få verksamhetsbidrag:

  • Antagit stadgar där funktionsnedsatta flickor, pojkar, kvinnor och män ingår som målgrupp, samt har en på demokratisk väg vald styrelse, bedriver verksamhet för funktionsnedsatta.
  • Har minst tio i kommunen mantalsskrivna medlemmar.
  • Årligen skickar in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse, balansräkning samt verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelning

Verksamhetsbidraget är ett engångsbelopp på 5 000 kronor per år, grundat på kostnaden för den verksamhet som föreningen planerat. 

Föreningen ska lämna in ansökan en gång per år, senast den 1 april.

Ytterligare bidrag går att söka för verksamhets- och ledarutveckling (enligt normen för ledarutbildning).

Ansökan om bidrag för verksamhet för funktionsnedsattaPDF

Skicka ansökan till:
Kultur- och fritidsavdelningen
Magdalena Sannemo 
Box 500
833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in