Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Syn och hörsel

För att få hjälp med utredning av syn- och hörselproblem kan du vända dig till distriktsläkare vid hälsocentralen eller optiker (synproblem). Där kan du få remiss för utredning inom specialiserade sjukvårdens syn- och hörselvård.

Inom kommunens verksamhet finns heminstruktör och hörselombud som därefter i samverkan med region Jämtland Härjedalen kan göra insatser i hemmet när en utredning är gjord.

Synombud

 • finns i kommunen, placerad i Strömsund
 • har extra kunskaper om synproblem samt om hjälpmedel som finns
 • fungerar som syncentralens "förlängda arm" till kommuninvånarna och kan hänvisa till rätt instans vid problem med synen
 • gör hembesök för inträning och uppföljning av utprovade synhjälpmedel samt om problem uppstått
 • kan ge information till vårdtagare, närstående och personal
 • kan hjälpa synskadade i kontakter med övriga samhällsinstanser, t ex bibliotek, dagstidningar, radiotidning

Hörselombud

 • finns i alla kommundelar
 • är en personal i hemtjänstgruppen eller inom kommunrehab som fått extra kunskaper kring hörselnedsättning och hörhjälpmedel
 • fungerar som hörcentralens "förlängda arm"
 • kan hjälpa till att träna in hörhjälpmedel
 • kan i vissa fall göra felsökning när hörhjälpmedel inte fungerar

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in