Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Drogförebyggande arbete

Strömsunds kommun satsar målmedvetet på ett långsiktigt och strategiskt förebyggande arbete bland barn och unga.

Vad gör vi?

Idag vet vi att alkoholbruket bland våra ungdomar minskat nationellt och ännu mera lokalt här i Strömsund, vilket är mycket positivt. Men det gäller att enträget fortsätta det strategiska och långsiktiga förebyggande arbetet.

Vi arbetar bland annat med:

  • Föräldraprogram.
  • "Effekt" på högstadiets föräldramöten.
  • Tobaksförebyggande insatser.
  • Föreläsningar för både föräldrar och skolpersonal.
  • Kampanjer mot langning och fyllekörning.
  • "Tillsammans mot nätdroger" – samarbete kring utlämningsställen.

Vi vuxna är oerhört viktiga som förebilder för våra ungdomar. När föräldrar är tydliga i sitt budskap till sina barn så ser vi att debutålder höjs och färre dricker!

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in