Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Leader 3sam

Strömsunds kommun ingår i Leaderområdet 3sam. Här kan föreningar, företag, personer eller organsiationer ansöka om projektmedel.

Leader 3sam är en ideell
förening som arbetar med att stötta innovativa lösningar på landsbygdens
utmaningar. De kan medfinansiera satsningar som bygger på samverkan mellan
olika aktörer i vårt område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

För mer information, kontakta Leaderkontoret.

Sören Oscarsson, 070-360 60 23 eller Annakarin Olosson, 070-5508266

Leader 3sam's hemsida: www.3sam.eu

Kontakt
  • Strömsunds Utvecklingsbolag
  • Storgatan 20
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund
  • 0670-169 70
  • 0670-169 63 (fax)

  • VD
  • Anders Blomberg
  • 0670-169 69

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in