Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Demens

Demenssjukdom kan drabba personer i olika åldrar. Det är vanligast att äldre kvinnor och män får en demenssjukdom. En femtedel av kvinnor och män över 80 år drabbas.

Med stigande ålder kan man få svårare att exempelvis lära sig nya färdigheter och namnet på nya bekanta. Det är oftast en del i det naturliga åldrandet då minnet kan bli sämre. Även trötthet, utbrändhet, stress eller depression kan ge sämre minne. Det förväxlas ibland med de störningar i minnet som kommer vid demenssjukdom.

Vissa förändringar hos en person kan tyda på att en demenssjukdom börjat utvecklas. Exempel på förändringar är att personen

  • Har blivit mera glömsk - har till exempel svårare att komma ihåg avtalade tider och förlägger saker
  • Har fått svårare att hitta till tidigare kända platser och miljöer till exempel när man kör bil
  • Tappar ord och har fått svårare att prata och skriva
  • Har fått svårare förstå sig på pengar eller att sköta räkningar
  • Har fått svårare att förstå vad man samtalar om
  • Har fått svårare att klara av apparater i hemmet som man tidigare klarat med lätthet till xempel kaffebryggaren
  • Har blivit lättretad, aggressiv eller gråter lätt

Vad kan du göra?

Läkare på hälsocentralen kan ge hjälp med råd och bedömning. Läkaren bedömer också om det är behov av en utredning.

Om du eller din anhörig har hemsjukvård kan ni vända er till kommunens distriktssköterska för råd och fortsatt vägledning.

Mer information finns även via länkar i högra spalten på denna sida.

När minnet sviktar

Läs mer i broschyren som finns på svenskaPDF och på sydsamiskaPDF.

Alzheimerföreningen

Alzheimerföreningen

Demensförbundet
Svenskt demenscentrum

Svenskt demenscentrum

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in