Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Program för hållbar jämställdhet

Bild på rapporten

I rapporten beskriver vi hur vi i Strömsund har byggt in jämställdhetsperspektivet i ordinarie processer för beslut, planering, utförande och uppföljning på alla nivåer i kommunen.

Strömsunds kommun har i två omgångar deltagit i Program för hållbar jämställdhet. I den här rapporten redovisar vi vårt utvecklingsarbete främst för åren 2012– 2013. Huvuduppgiften i utvecklingsarbetet har varit att bygga upp kommunens systematiska jämställdhetsarbete och göra det hållbart över tid.

Vi beskriver i rapporten hur vi har byggt in jämställdhetsperspektivet i ordinarie processer för beslut, planering, utförande och uppföljning på alla nivåer i kommunen. Utöver detta har vi satsat på att utbilda den politiska ledningen och kommunens anställda kvinnor och män för att skapa medvetenhet om hur vi, var och en där vi befinner oss i organisationen, kan bidra till ökad jämställdhet.

Program för hållbar jämställdhet har letts av Sveriges kommuner och landsting och finansierats med 240 miljoner av regeringen.

Läs resultatrapportetn Program för hållbar jämställdhetPDF

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in