Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Protokoll 2017

Här publiceras protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
barn-, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, närvårdsnämnd Frostviken, tillgänglighetsrådet samt kommunala pensionärsrådet så snart originalen är justerade.

Protokollen saknar dock justeringens signaturrad längst ned på sidan och läggs ut i PDF-format.

Kommunfullmäktige

KF 2017-02-22, § 1-11PDF

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Barn-, kultur och utbildningsnämnden 

2017-02-14, § 1-18PDF

 

Miljö- och byggnämnden

2017-02-02, § 1-20PDF


Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 

2017-02-02, § 1-12PDF

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

2017-02-15, § 1-10PDF

 

TillgänglighetsrådetKontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in