Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Avstånd till allmän väg

Byggnaden får, oavsett om den är bygglovpliktig eller ej, inte uppföras närmare allmän väg än 12 meter. 

Vid byggnation nära E 45 gäller ett minsta avstånd på 30 meter. Detta gäller om inte detaljplan över området finns.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in