Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Mark- och rivningslov

Marklov

För områden som omfattas av detaljplan krävs marklov om markytan ändras +/- 0.5 m. Du kan även behöva marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Rivningslov (inom detaljplan)

Rivningslov krävs för att få riva bygglovspliktiga byggnader inom detaljplanerat område. Du behöver alltså rivningslov även du river en del (till exempel veranda) eller flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel, kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturminneslagen.

Rivningsplan (inom detaljplan)

Miljö- och byggnämnden beslutar i det enskilda fallet om rivningsplan krävs. Du ska skicka med en rivningsplan där du visar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Om rivningsplan krävs måste du ange vem som är kvalitetsansvarig för rivningen. I rivningsplanen ska det anges hur rivningsmaterialet kommer att hanteras och hur farligt material tas om hand.

Rivningsanmälan (utanför detaljplan)

Rivningsanmälan skall lämnas in till miljö- och byggavdelningen innan du börjar riva en byggnad eller del av byggnad. Till rivningsanmälan bifogas en förteckning på ingående material , och hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Komplementbyggnader (garage, förråd, gäststugor eller ekonomibyggnader för skogs- och jordbruket), är undantagna från krav på rivningsamnälan. 

Lovansökningar och anmälan skall lämnas skriftligt till miljö- och byggnämnden.

Läs mer i Boverkets broschyr "Får jag bygga?"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in