Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Nämnder, råd och bolagsstyrelser

Politisk organisation i Strömsund Kommunfullmäktige Revisorer Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Närvårdsnämnd Frostviken Socialnämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnämnd

Råd

Det finns också ett antal råd i Strömsunds kommun. Det är folkhälsorådet, kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Råden är sammansatta av både politiker, tjänstemän och andra exempelvis representanter för
intresseorganisationer.

Bolagsstyrelser

Kommunen har tre helägda kommunala bolag. Det är Jämtlandsvärme AB, Strömsunds utvecklingsbolag AB och Strömsunds hyresbostäder AB.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in