Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Tillgänglighetsrådet

Kommunen har såväl ett lagstadgat ansvar som intresse av att samverka med såväl enskilda som organisationer som företräder funktionshindrade kvinnor och män, flickor och pojkar. Samrådet med de funktionshindrades organisationer sker bland annat genom tillgänglighetsrådet.

Tillgänglighetsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för berörda brukarorganisationer. Rådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Tillgänglighetsrådet är dock en viktig kanal till funktionshindrade i kommunen.

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.

Tillgänglighetsrådet består av 12 ledamöter samt 12 ersättare för dessa.

Kommunstyrelsen utser av sina ledamöter både ordförande och vice ordförande i rådet. Socialnämnden utser av sina ledamöter en ordinarie ledamot till rådet. Funktionshinderorganisationerna får utse totalt 9 ordinarie ledamöter.

Ordförande: Göran Bergström (s)
Vice ordförande: Catarina Espmark (m)

Här kan du läsa tillgänglighetsrådet protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Namn

Ort

Nämnd/förening

Göran Bergström (s), ordfStrömsundKommunstyrelsen
Catarina Espmark (m), vice ordfÄspnäsKommunstyrelsen
Marie Gabrielsson (s)UlriksfsorsSocialnämnden
Bernt ÖstlundHotingSynskadades Förening (SRF)
Berit BergStrömsundReumatiker (R)
Karl-Anders LindbergYxskaftkälenHörselskadades Riksförbund (HRF)
Gun PåhlssonStrömsundHjärt- och lungsjukas förening (FHL)
Torkel MattssonStrömsundRSMH
Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in