Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Våld i nära relationer

Om du är utsatt för hot och våld av någon person som du lever med eller av en annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten. Om du har barn ska de få stöd för egen del. Med våld i nära relation menas att våldsutövaren är någon som du har eller har haft ett förhållande med. Det kan vara en pojk- eller flickvän, make/maka, registrerad partner, sambo, särbo. Det kan också vara fråga om hedersrelaterat våld.

Vad menas med våld?

Med våld menas en handling som smärtar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller att bli passiv. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor, men det kan även vara syskon eller släktingar som utövar våldet. Läs mer om olika slags våld här.PDF

Vid akuta situationer

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm.

Råd och stöd

Till individ- och familjeomsorgen (IFO) kan du vända dig för råd, stöd och hjälp om du varit utsatt för våld, bevittnat eller utövat våld. Individ- och familjeomsorgen kan bland annat erbjuda skyddat boende i akuta situationer och krissamtal för barn som bevittnat våld i form av Trappan samtal.

Östersunds kvinnojour

Om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från en våldsutövare kan du få plats i ett skyddat boende. I Jämtlands län finns kvinnojouren som erbjuder stöd till kvinnor och barn. Ett skyddat boende är en tillfällig lösning som också kan erbjuda samhällsinformation, stöd i myndighetskontakter, samtalsstöd och hjälp att göra en säkerhetsplanering.

Telefon 063-13 25 00

Centrum mot våld

Centrum Mot Våld är en serviceverksamhet som vänder sig till personer som bor i Jämtlands län och som blivit utsatta för våld i en nära relation.

Centrum Mot Våld erbjuder bland annat individuella stödsamtal / rådgivning och Trappan-samtal  - stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som upplevt våld.

Gratis nummer för våldsutsatta 0200-120 145

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till dit. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och du ringer dit gratis oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon 020 - 50 50 50

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Till BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten. 

Telefon 116 111

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren kan bland annat erbjuda stöd vid myndighetskontakter och ge vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade så kallade vittnesstöd kan informera om hur en rättegång går till och ge stöd i samband med rättegången. Brottsoffret och vittnet behöver inte möta den tilltalade ensam.

Telefon 063-51 24 00, 073-801 45 64

Nationellt centrum för kvinnofrid

Kunskapsbanken är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Till Östersunds kvinnojour

020 - 50 50 50
Stödtelefon för dig som upplevt hot och våld
BRIS- barnens rätt i samhället
Till Brottofferjourens hemsida
Till Nationellt centrum för kvinnofrid
Åarjelsaemien - sydsamisk version om våld och hot

Åarjelsaemien - sydsamisk version om våld och hot

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in