Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. KF kan liknas med kommunens riksdag. De avgör ärenden som är av övergripande eller principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla.

Kommunfullmäktige beslutar om:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige väljs via allmänna val vart fjärde år och har har 35 ledamöter och 22 ersättare.

Ordförande: Ardis Lindman (s)
1:e vice ordförande: Lars-Eric Bergman (m)
2:e vice ordförande: Gert Norman (v)

Kommunfullmäktiges protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Kommunfullmäktiges kallelser:

http://www.stromsund.se/5632.html

Socialdemokraternas logga

Socialdemokraterna
17 mandat

Ledamöter

 

 

 

Göran Bergström

Strömsund

072-202 55 12

 

Lars Andreasson

Norråker

070-600 69 00

 

Susanne Hansson

Strömsund

070-653 78 79

 

Lennart Oscarsson

Hammerdal

070-516 64 11

 

Ardis Lindman

Björkvattnet

070-268 83 27

 

Petra Monwell

Flyn, Hoting

073-807 43 92

 

Roger Krisfofersson

Strömsund

070-231 86 30

 

Roger Sannemo

Strömsund

070-328 04 05

 

Karin Näsmark

Havsnäs

070-232 26 85

 

Morgan Olsson

Blåsjöfallet

070-235 17 79

 

Lena Johansson

Lövberga

070-200 57 73

 

Bengt Bergqvist

Strömsund

070-363 38 76

 

Angelica Johannesson

Strömsund

070-544 79 17

 

Lars-Åke Knutsson

Lövberga

070-214 98 58

 

Elisabeth Lindholm

Strömsund

070-691 44 85

 

Kjell Carlsson

Hammerdal

070-371 81 39

 

Ida Collin

Norråker

070-660 26 09

 

 

Ersättare                    

 

 

 

Marie Gabrielsson

Ulriksfors

070-519 35 34

 

Carina Andersson

Strömsund

070-251 02 29

 

Sara Edvardsson

Hammerdal

070-218 82 17

 

Kent Wassdahl

Tåsjö

070-574 76 47

 

Desirée Edin

Strömsund

073-844 40 85

 

Bernth Nygren

Strömsund

070-322 42 32

 

Christin Mattsson

EdeVerner Hammar

Strömsund

076-802 57 75


Agneta Rosén

Äspnäs

076-829 60 70


 

Centerpartiet
5 mandat

Ledamöter               

 

 

Göran Espmark

Äspnäs

070-662 17 12

Mats Johansson

Fyrås

073-839 55 57

Magnus Svensson

Gåxsjö

070-628 94 31

Ragnar Lif

Kyrktåsjö

070-322 98 52

Britt-Inger Roos

Tjärnnäset

070-290 34 89

 

Ersättare                  

 

 

Nils-Bengt Nilsson

Backe

070-291 28 01

Eira Roos

Strömsund

070-392 77 82

Lars Lif

Kyrktåsjö

070-330 66 16

 

Moderaternas logga

Moderaterna
4 mandat

Ledamöter                

 

 

Simon Högberg

Strömsund

073-844 98 32

Åse Ehnberg

Strömsund

076-804 98 62

Lars-Eric Bergman

Hoting

073-062 70 75

Marina Wahlström

Strömsund

070-288 14 42

 

Ersättare

 

 

Håkan Berglund

Gussvattnet

070-382 19 41

Herman Holmquist

Strömsund

070-575 95 14

 

Vänsterpartiets logga

Vänsterpartiet
3 mandat

Ledamöter               

 

 

Peter Frost

Strömsund

070-376 48 40

Kerstin Sjöberg

Strömsund

070-697 38 07

Gert Norman

Backe

070-601 72 64

 

Ersättare

 

 

Ylva Hansson Glantz

Strömsund

070-645 15 14

Aron Kjellgren

Strömsund

010-486 56 48

Sverigedemokraternas logga

    Sverigedemokraterna
    3 mandat

Ledamöter                  

                 

 

Sven-Ingvar Eriksson

Kilen

070-304 53 02

Hans Elmbjer

Skarpås

070-528 16 95

Lars Gustavsson

Lövberga

070-272 75 14

 

Ersättare                    

                  

 

Mikael Säbom

Kärrnäset

070-235 55 45

Kjell Wikberg

Öhn

076-793 34 84


Rättvis demokratis logga

Rättvis demokrati
2 mandat

Ledamöter               

 

 

Göran Edman

Hoting

076-840 54 15

Mona Bjurström

Strömsund

070-300 61 29

 

Ersättare                  

 

 

Kenneth Sjödin

Rossön

073-037 56 79

Siv Johansson

Strömsund

076-843 24 45

 

Miljöpartiets logga

Miljöpartiet
1 mandat

Ledamot                    

 

 

Greger Rönnqvist

Strömsund

070-648 07 15

 

Ersättare                      

 

 

Per Berglund

Backe

073-034 45 77

Göran Hellbergh

Yxskaftkälen

070-315 76 27

 

Kontakt

Kommunfullmäktige

2017-02-22

FöredragningslistaPDF

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in