Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Kommunrevision 2015-2018

Revisionen är ett samordnat instrument för det revisionsarbete som utförs för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta. Enligt kommunallagen måste kommunerna ha minst fem förtroendevalda revisorer. I Strömsunds kommun har kommunfullmäktige beslutat att varje parti som har mandat i fullmäktige ska ha en förtroendevald revisor.

Självständiga i sitt arbete

Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor. Men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet eftersträvar revisionen alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutlig revisionsberättelse.

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift.

Kommunrevisorerna har sakkunniga från PwC till sin hjälp.

Namn

Ort

Telefon

Jan Rönngren (m), ordf

Strömsund

070-344 08 03

Ingrid Bergander (s), vice ordf

Färjsundet

070-620 80 25

Sven-Åke Deffby (c)

Strand

070-682 25 77

Melker Kjellgren (v)

Strömsund

070-208 17 68

Ronald Ragnvaldsson (rd)

Strömsund

070-348 12 53

Maja Ramström (mp)

Strömsund

072-551 70 50

Vakant (sd)

  
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in