Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Kommunstyrelsen 2015 till 2018

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsor­gan och kan liknas vid kommunens regering. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi­ska ställning. KS leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den har arbetsgivaransvaret för alla anställda kvinnor och män i kommunförvaltning­en.

KS är arbetslöshetsnämnd, krisledningsnämnd, trafiknämnd och arkivmyndighet. Den ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildningsfrågor, sysselsättnings- och näringslivsfrågor, fastighetsfrågor, kommunens centrala informationsverksamhet samt konsumentverksamheten.

Innan ärendena tas upp i KS bereds de i arbetsutskottet.

Kommunstytrelsen har 15 ledamöter.

Ordförande: Susanne Hansson (s)
1:e vice ordförande: Göran Bergström (s)
2:e vice ordförande: Göran Espmark (c)

Kommunstyrelsens protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Kommunstyrelsens kallelser:

http://www.stromsund.se/5632.html

Ledamot

Ort

Telefon

Susanne Hansson (s)

Strömsund

0670-161 61

Göran Bergström (s)

Strömsund

0670-161 94

Angelica Johannesson (s)

Strömsund

070-544 79 17

Gudrun Hansson (s)

Strömsund

070-300 94 80

Morgan Olsson (s)

Blåsjöfallet

070-235 17 79

Birgitta Guldbrandsson (s)

Vängel

070-235 77 98

Lennart Oscarsson (s)

Hammerdal

070-516 64 11

Peter Frost (v)

Strömsund

070-376 48 40

Kerstin Sjöberg (v)

Strömsund

070-697 38 07

Göran Espmark (c)

Äspnäs

0670-161 38

Nils-Bengt Nilsson (c)

Backe

070-291 28 01

Catarina Espmark (m)

Äspnäs

070-662 17 12

Simon Högberg (m)

Strömsund

073-844 98 32

Lars Gustavsson (sd)

Lövberga

0670-211 05

Göran Edman (rd)

Hoting

076-840 54 15

Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in