Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Närvårdsnämnd Frostviken 2015–2018

Närvårdsnämnden i Frostviken är en gemensam nämnd, grundad på ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun, för styrning av vården i Frostvikens församling. Samarbetsavtalet omfattar primärvård och ambulanssjukvård i området.

Verksamheten omfattar hälsocentral, ambulans­verksamhet, det särskilda boendet Levinsgården, trygghetsboendet Forsgården, fotvård, hemtjänst, hemsjukvård samt verkställighet av beslut enligt LSS (Lag om Stöd och Service till vissa med funktionsnedsättning).

Nämnden har sex ledamöter, tre från kommunen och tre från regionen.

Ordförande: Bengt Bergqvist (s), regionen
Vice ordförande: Karin Näsmark (s), kommunen

Här kan du läsa närvårdsnämndens protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Namn

Ort

Telefon

Kommunens ledamöterKarin Näsmark (s)

Havsnäs

070-232 26 85

Ardis Lindman (s)

Björkvattnet

070-268 83 27

Mårten Jonsson (c)

Gussvattnet

070-634 31 85

Regionens ledamöterBengt Bergqvist (s)

Strömsund

070-363 38 76

Jan-Olof Andersson (m)

Trångmon

076-109 50 50

Mats Gärd (c)

Fyrås

073-839 55 57

 

Kontakt
  • Ordförande
  • 070-363 38 76
  • Sekreterare
  • Annika Stedt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in