Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Socialnämnden 2015 till 2018

Socialnämnden fullgör kommunens myndighetsutövning inom socialtjän­stens ansvarsområde i hela kommunen:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Omsorg om funktionshindrade och psykiskt sjuka
  • Äldrevård

Socialnämnden ansvarar för verkställandet av beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt ärenden enligt föräldrabalken (FB) inom hela kommunen. Nämnden ansvarar även för verkställandet av beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunens ansvar inom hälso- och sjukvår­dslagen (HSL) samt hemsjukvården inom kommunen utom i upptagningsområdet för närvårdsnämnden i Frostviken.

Nämnden ska svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för verksamhe­ten.

Dessutom ansvarar nämnden för tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Innan ärenden tas upp i socialnämnden bereds de i arbetsutskottet.

Ordförande: Karin Näsmark (s)
Vice ordförande: Åse Ehnberg (m)

Här kan du läsa socialnämndens protokoll:

http://www.stromsund.se/16843.html

Ledamot

Ort

Telefon

Karin Näsmark (s)

Havsnäs

070-232 26 85

Verner Hammar (s)

Strömsund

076-802 57 75

Marie Gabrielsson (s)

Ulriksfors

0670-133 82

Per-Ingvar Wennberg (s)

Norråker

070-630 97 68

Deanne Edin (s)

Fyrån

070-579 38 11

Kent Wassdahl (s)

Tåsjö

070-574 76 47

Per Hedström (v)

Söredsta

070-336 73 79

Mona Olofsson (v)

Strömsund

073-066 30 81

Mats Gärd (c)

Fyrås

073-839 55 57

Åse Ehnberg (m)

Strömsund

076-804 98 62

Marianne Eriksson (c)

Solberg

070-398 45 83

Eva Sjölander (m)

Rossön

073-043 03 49

Hans Elmbjer (sd)

Skarpås

070-528 16 95

Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in