Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017
Händer

God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare s till att vardagen fungerar.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare:

- Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.

- Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Behöver du god man eller förvaltare?

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare, boendechef eller överförmyndarexpeditionen.

Vad gör gode män och förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt
Bevaka rätt betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakter med myndigheter. En god man kan till exempel ansöka om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning. En god man kän även bevaka huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom
Förvalta egendom innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man hanterar pensioner, bidrag och betalar räkningar.

Sörja för person
Sörja för person handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man ordnar så att huvudmannen får den omvårdnad som man behöver. En god man kan också uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Vad skiljer god man och förvaltare åt?

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen, i de frågor som han eller hon förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekomomi och riskerar att bli vräkt.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltare får ta beslut utan huvudmannnes samtycke.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan gör du här.

Du kan även läsa mer om uppdraget som god man på Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in