Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder inom detaljplanelagda områden

Den 2 juli 2014 trädde en ny lagändring i kraft. Denna ändring medför att det nu är tillåtet att uppföra så kallade  "Attefallshus" på upp till 25 m² med nockhöjd på max 4 m, göra en tillbyggnad av bostadshus på upp till 15 m² samt att bygga två takkupor. Åtgärderna är lovbefriade men anmälningspliktiga. För påbörjande utan startbesked utgår en sanktionsavgift på 16650:-


Dessa lovbefriade åtgärder förutsätter att tomten redan är bebyggd med ett en- två/bostadshus.Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in