Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Ansök om god man

Vem kan bli min gode man?

Föreslå gärna någon du känner och litar på som kan utses till din gode man. Överförmyndarexpeditionen undersöker sedan om han eller hon är lämplig för uppdraget. Har du inget eget förslag föreslår vi en person. Innan ett beslut fattas får du träffa personen och godkänna valet av god man.

Hur ansöker jag?

Du eller en anhörig  kan vända dig till tingsrätten när du ansöker om god man eller förvaltare. I din ansökan förklarar du varför du behöver stöd av en ställföreträdare. Tingsrätten fattar sedan beslut i frågan.

Hur lång tid tar det att få en god man?

Hur lång tid det tar tills du får en god man är olika från fall till fall. Det finns ingen bestämd tidsgräns.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter. Om du har tillgångar över 2 prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året är det du som betalar arvodet. Anars betalar kommunen arvodet.

Storleken på arvodet variere beroende på uppdragets innehåll. Ett normalarvode är ca 13 000 kr per år.

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in