Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Felanmälan för kommunens fastigheter

Gör felanmälan i nedanstående formulär och INTE direkt till enskild befattningshavares telefon, mail eller fax. En sådan anmälan kan bli liggande på grund av ledighet och sjukdom.
A N M Ä L N I N G S F O R M U L Ä RFår vaktmästaren använda huvudnyckel? *
Multiple selection


SPAM-skydd *
Obligatoriska frågor är markerade med en röd stjärna.
Kontakt
 • Teknik- och
 • serviceförvaltning
 • Box 500
 • 833 24 Strömsund
 • 0670-161 50

 • Ansvarig förvaltare
 • Per Dahlen
 • 0670-163 87

 • Fastighetssamordare
 • Karin Stierna
 • 0670-164 37

Vid akuta fel...

som hotar verksamhet, medför personfara eller skador på egendom

görs felanmälan utanför ordinarie arbetstid
mån-fre kl 17.00–7.00 samt helgdagar till:

SOS-alarm
063-51 01 77

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in